miercuri, 2 iunie 2010

Ierom. Ghelasie Gheorghe: "Bărbat şi femeie"


Maica Domnului pe tron cu Pruncul Iisus. Iconograf: Manuil Panselinos


UN ANUME CUVÂNT al Tău,
CHIP de FIU al Lui DUMNEZEU,
Din „COASTA FIREA“ Sa
Creează şi un Anume Chip al Sufletului meu,
Chip de Fiinţă Creată.

Şi dacă Chipul de FIU al Lui DUMNEZEU
Este în faţă,
Se Naşte Chipul de Adam Bărbat;
Şi dacă Chipul de Creaţie este înainte
Se Naşte Chipul de Eva Femeie.

Astfel noi avem şi Chip de DIVIN şi de Creaţie
Ce sunt Arhechipurile Fiinţei noastre,
Care apoi ne Configurează
Ca Centre de Personalitate,
Bărbat sau Femeie ce sunt în egalitate.

Iubirea este Chipul de Icoană în Sine,
Icoana Lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul Său
Prin Sfântul Duh, Dragostea tot pentru Fiul Său.

Viaţa Dumnezeiască este în Iubirea Lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul
Şi Inima Fiului şi a Sf. Duh Bat Odată cu a Tatălui
Şi Icoana Iubirii Tatălui este Unica Icoană a Lor.

Viaţa de Creaţie este în Inima Mamei tot pentru Fiul,
Inima Mamei fiind Asemănare de Inima Tatălui,
Închinare ce Coboară şi Urcă fără încetare...

Adam este Chipul peste Chipul de Creaţie,
Eva ieşind din coasta lui, Copilul Inimii lui Adam,
De unde Eva are în Inima sa Coasta-Copilul lui Adam.

Adam nu face nunta de desfătare cu Eva,
Adam Dăruieşte din Chipul Tatălui pe Fiul său
Şi Eva primeşte în Inima sa pe Fiul prin Adam.

Bucuria Întâlnirii dintre Adam şi Eva nu este o simplă plăcere,
Este Ritualul Sacerdotal al Coborârii Fiului în Întrupare,
Prin Adam Preotul, în Biserica Eva Născându-se Fiul-Euharistia.

Prin Fiul-Euharistia se Întâlnesc Adam şi Eva ca Împărtăşire,
Nu fiecare se absoarbe în Inima sa singulară,
Ce înseamnă omorârea a Însăşi Euharistiei-Fiului.

Adam este Sacerdotul ce are în Sine Puterea-Sămânţa Euharistiei
Şi Eva este Biserica-Potirul, Inima Altar al Fiului Euharistic
Şi Adam şi Eva Slujesc Împreună Întrupării Fiului Euharistic.

Adam nu este „bărbatul Evei“ ci Preotul Chipul direct de Dumnezeu
Şi Eva nu este „femeia“ lui Adam, ci Biserica întrupării Lui Dumnezeu,
Iar amândoi nu fac desfrânare, ci Liturghia Euharistiei Fiului.

De aceea, după căderea din Rai, Adam cade din Preoţie
Şi Eva cade din Chipul de Icoană-Biserică
Şi Slujirea lor se face un joc descralizat fără Fiul Euharistic, ce este uitat.

Bietul Adam, din Preot se face un actor de teatru
Şi Eva se face o vrăjitoare ce fură Preoţia lui Adam,
Făcându-se pe sine preoteasa unei magii ce junghie Copilul Euharistic.

Oribilă transformare a Liturghiei Dumnezeieşti în omorârea Fiului!...
Când Eva este preoteasa, însăşi Viaţa lui Adam este Sacrificată,
Şi Fiul lui Adam este omorât, şi sângele este aruncat la gu¬noi...

De aceea, după cădere, Vine Marele Preot Hristos
Şi restabileşte adevărata Preoţie ce este Semnul Fiului,
Restabilind, totodată, şi adevărata Biserică Icoană de Maica Domnului.

Odată cu Restabilirea Bisericii Ca Icoană a Maicii Domnului,
Vrăjitoria preotesei-magiei este desfiinţată
Şi adevărata Liturghie Euharistică, prin Hristos Cel Înviat se săvârşeşte.

Liturghia Hristică nu mai este Jertfa Sângeroasă,
Eva nu mai omoară pe Fiul Lui Dumnezeu,
Ci Fiul Lui Dumnezeu Învie pe Însăşi Mama Biserică.

Dacă Eva are Menire să Nască pe Fiul Lui Dumnezeu
Şi căderea o face omorâtoare de această Menire,
Vine Însuşi Fiul Lui Dumnezeu să o renască pe Eva, ca Maică a Domnului.

„Maica Domnului, prin Tine se face Restabilirea Creaţiei,
Prin Întruparea Hristică ai redevenit Mama Cerească-Biserica,
Ce Renaşte Creaţia la Viaţa veşnică!“

„Maica Domnului, Tu ai Renăscut Icoana-Chipul pierdut,
Tu ai Renăscut Biserica Fiului Lui Dumnezeu,
Mă Închin Icoanei Tale că Porţi cu adevărat în Braţe pe Dumnezeu''.

Femeie, tu eşti Biserica Preoţiei lui Adam,
Menirea Întrupării Fiului Lui Dumnezeu prin Adam,
Nu fi ucigaşa Bisericii proprii şi a Lui Dumnezeu şi a lui
Adam,
Femeie, nu ucide Preoţia lui Adam prin vrăjitoria ta,
Adame, nu ucide Biserica Evei prin desacralizarea ta,
Amândoi fiţi Biserică şi Preoţie Întrupării Fiului!

Plinătatea Iubirii femeii nu este bărbatul, ci Fiul
Şi plinătatea Iubirii bărbatului, de asemenea, tot Fiul.
În „golul“ de Fiul este ucidere şi desfrânare.

Iar Deplinul Creaţiei este Iubirea Lui Dumnezeu
Şi în „golul“ de Iubirea lui Dumnezeu apare ura-negarea,
În „golul“ de Dumnezeu Creaţia se Auto-desfiinţează.


(text apărut în volumul Ierom. Ghelasie, "Isihasm", ed. Platytera, Bucureşti, 2007, pp. 106-111).

Versiunea în limba engleză poate fi accesată aici.
Versiunea în limba germană poate fi accesată aici.

Niciun comentariu: