miercuri, 21 noiembrie 2012

Colocviul Național dedicat personalității și operei părintelui Ghelasie Gheorghe - ediția a IV-aC o l o c v i u l   n a ţ i o n a l
- ediţia a IV-a-
Personalitatea  Părintelui  Ghelasie  Gheorghe 
este organizat sub patronajul
ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al
Academiei RomâneManifestarea va avea loc în data de 23 noiembrie 2012 (orele 930-1900), în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Înscrierea participanţilor se va face între orele 930-1000 la intrarea în Sala Aula Magna a Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei.


Comitetul de organizare:

-         Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti

-         Monah Valerian, Schitul Pătrunsa

-         Ierom. Neofit, Aşezământul Glimboca
-         Florin Caragiu, Editura Platytera
-         Florina Vizinteanu, BCR Asigurări
-         A.S.C.O.R, Craiova

Reîntoarcerea la Chipul Vieţii Luminii prin uşa hristică şi suflul dătător de viaţă al Sfântului Duh este salvarea creaţiei căzute în păcat. Acesta este duhul filocaliei. Modalitatea isihastă filocalică este reînvierea Duhului de viaţă din fiecare dintre noi.
                                                                               A v v a   G h e l a s i e


*  S a l a     A u l a     M a g n a   

            1000  1030    D e s c h i d e r e a   o f i c i a l ă   a   c o n f e r i n ţ e i  

                                  M e s a j   d e   b i n e c u v â n t a r e
Ø  Cuvântul ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române
                     A l o c u ţ i u n i
Ø  Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
Ø  Arh. Hristofor Bucur, Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul, Poiana Braşov

1030 – 1100      C o n f e r i n ţ a   i n a u g u r a l ă
Ø  Chipul isihast al Părintelui Ghelasie
Prezintă ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române
1100 – 1230    C o n f e r i n ţ e   î n   p l e n,  p a r t e a  I                      
       Moderator – ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române
             Prezintă:
Ø Monah Ionà, Mănăstirea Oaşa
Ø   Conf. dr. Adrian Lemeni, Universitatea din Bucureşti
Ø   Pr. Asist. drd. Jean Nedelea, Universitatea din Bucureşti
Ø   Lect. dr. Daniel Lemeni, Universitatea de Vest din Timişoara
1230   1300    D e z b a t e r i 
1300   1400    P a u z ă   d e   m a s ă
1400   1500   C o n f e r i n ţ e   î n   p l e n,  p a r t e a  a  I I - a  
           Moderator – Conf. dr. Adrian Lemeni
                Prezintă:
Ø   Arh. Hristofor Bucur, Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul, Poiana Braşov
Ø   Luigi Bambulea, revista Verso, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj -Napoca
Ø   Prof. dr. Gheorghe Mustaţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

1500   1530    P a u z ă  
1530   1630    M ă r t u r i i   d e s p r e  .P ă r i n t e l e . G h e l a s i e  .G h e o r g h e,     
 p a r t e a  I
Moderatori – Ierom. Neofit, Pr. Costin Butnar
                        Prezintă:
Ø  Ştefan Popescu
Ø  Pr. Cornel Ilie
Ø   Nicolae Vizinteanu
Ø  Pr. Costin Butnar
Ø  Silviu Marin
&       Microrecital de poezie din creaţia lirică a Părintelui Ghelasie
   Moment  susţinut de Cornelia Bloos, Gabriela şi Cristian Iacob
  1630  1700   P a u z ă  
               1700  1730    Expoziţie de carte – vernisaj
&             Lansarea cărţii Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II
&                 Lansarea cărţii Chipul Iconic, volumul II
1730  1900 M ă r t u r i i   d e s p r e   P ă r i n t e l e . G h e l a s i e   G h e o r g h e, 
p a r t e a  a  I I –a
Moderatori – Arh. Hristofor Bucur, Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad
                Prezintă:
Ø   Pr. Ionuţ Ilea
Ø   Prof. Natalia Diaconescu
Ø    Mircea Constantin Hucan
Ø    Mihai Belicciu
P a u z ă   
Ø    Lect. dr. Iulian Costache
Ø    Marius Ciulică
& Microrecital de poezie din creaţia lirică a Părintelui Ghelasie