vineri, 4 mai 2012

ÎPS Acad. Dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei:"Părintele Ghelasie. Isihasm şi cultură – o întâlnire în lumina unui chip îndumnezeit", Prefaţă la "Chipul iconic" (Platytera, 2012)Volumul de studii intitulat Chipul Iconic, realizat în memoria părintelui Ghelasie de la Frăsinei, mă face părtaş acestei griji purtate de ucenicii săi operei şi memoriei vrednicului părinte al Frăsineiului şi al Bisericii noastre.
A prefaţa această lucrare este un potrivit şi fericit prilej de a mărturisi despre legătura duhovnicească dintre mine şi părintele, întrucât am avut marea bucurie de a-l repune în lucrarea preoţească, după un lung canon impus de condiţile vitrege ale vremii de atunci. Proveneam din aceeaşi zonă vâlceană şi ne-am întâlnit în binecuvântata lavră a Frăsineiului, el ajungând cu câteva luni înaintea mea în mănăstire. Eram animaţi amândoi de dorul după rugăciune, după Dumnezeu şi cunoaştere, având deopotrivă dragoste fierbinte faţă de făcătorul de minuni ctitor al Frăsineiului şi ocrotitor al Olteniei, Sfântul Ierarh Calinic.
Părintele Ghelasie era un trăitor, un iscusit duhovnic şi un nevoitor al isihiei, animat de o adâncă pătrundere mistică şi de o mare deschidere şi înţelegere culturală, pe care le-a expus scrierile sale. Pentru el, liniştirea nu presupunea doar coborîrea minţii în inimă, ci şi ridicarea inimii spre minte, pentru ca trăirea sufletească să se manifeste cu o deplină experienţă a cunoaşterii Cuvântului înomenit.
În acest volum, aluatul isihiei este întrebuinţat să-şi arate dospirea frământăturii vieţii şi culturii omeneşti, ceea ce înseamnă că destinul omului este integrat în urcuşul către Dumnezeu şi intră sub raza de atracţie a chemării divine de a ne apropia de El. Trăirea creştină, cum sublinia părintele Ghelasie, pune în evidenţă pe om ca fiinţă liturgică, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Astfel, în urcuşul său duhovnicesc spre asemănarea cu Creatorul, el înţelege prin participare timpul prefacerii duhovniceşti ce survine în sine o dată cu împărtăşirea lui din Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, medicamentul veşniciei. Această dimensiune spirituală, prin om, are consecinţe incomensurabile, deoarece descoperă şi cheamă la participare adâncul său de taină şi al întregii creaţii.
Pătruns de râvna bunelor nevoinţe, cuviosul Ghelasie şi-a purtat crucea sa cu multă demnitate şi dragoste de Dumnezeu şi de oameni, zugrăvind, prin viaţa sa, icoana vie a iubirii lui Dumnezeu. Ca iconar al acesteia, el a văzut cu multă pătrundere pe de o parte neputinţele omului, dar şi potenţialul său de îndumnezeire, care, prin înaintarea în smerenie şi în pacea lăuntrică, se face primitor al slavei divine. Este adevărat că, în acest context, scrierile părintelui nu sunt uşor de înţeles, din pricina abordării mistice ce le conferă în mod constant o adâncime de taină. Ei bine, tocmai această adâncime răspândeşte în mod inepuizabil razele înţelegerii duhovniceşti peste foarte multe aspecte ale vieţii duhovniceşti.
Autorii acestui volum, de pe o poziţie multidisciplinară şi având ca pornire mistica şi antropologia iconică a părintelui Ghelasie, scot în evidenţă întâlnirea dintre isihasm şi cultura actuală pentru întregul cunoaşterii umane. Ei tratează teme precum paternitatea şi ucenicia spirituală, apofatismul mistic al cunoaşterii lui Dumnezeu, condiţia dialogică şi liturgică a omului şi a creaţiei. Pe lângă aceste subiecte de profundă cugetare mistică, autorii mai tratează şi teme de hristologie şi mariologie, psihologie a chipului iconic, antropologie juridică, toate de un viu interes în contextul provocărilor actuale.
Rugăm pe bunul Dumnezeu ca această remarcabilă lucrare să-şi dea rodul ei spre punerea în lumină a vieţii şi scrierilor iubitorului de Dumnezeu Ghelasie, părintele nostru.


ÎPS Acad. Dr. IRINEU POPA
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei