marți, 29 octombrie 2013

Seminar dedicat Parintelui Ghelasie de la Frasinei, Univ. "Lucian Blaga", Sibiu, 31 Octombrie 2013
SEMINAR

Personalitatea Parintelui Ghelasie de la Frasinei

Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 
31 Octombrie 2013 

P r o g r a m

   Joi, 31 octombrie 2013
*  S a l a   d e   C o n f e r i n ţ e
          1200 – 1215   D e s c h i d e r e a   o f i c i a l ă   a   c o n f e r i n ţ e i 
                             A l o c u ţ i u n i
              Ø ÎPS dr. Laurenţiu Streza , Mitropolitul Ardealului
              Ø Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti
              Ø Pr. conf. dr. Constantin Necula, Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu
         1215 – 1245      C o n f e r i n ţ a   i n a u g u r a l ă   
         Un duhovnic al marginilor în spiritualitatea ortodoxă -  Cuviosul Ghelasie,    Iconarul iubirii dumnezeieşti
         Prezintă Arh. Hristofor Bucur, Schitul Poiana Braşov
         1245 – 1415    M ă r t u r i i   d e s p r e  P ă r i n t e l e  G h e l a s i e  G h e o r g h e,   p a r t e a  I     
Moderator : Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad
          Prezintă:
  Ø Monah Valerian, Schitul Pătrunsa
  Ø Florin Caragiu, Editura Platytera
  Ø Pr. Costin Butnar, Teliu
         
        1415   1430   P a u z ă   d e   c e a i  
        

                1430 1500   Microrecital de poezie din creaţia lirică a Părintelui Ghelasie
          Moment susţinut de Gabriela şi Cristian Iacob

    1500 – 1645 M ă r t u r i i   d e s p r e  P ă r i n t e l e  G h e l a s i e  G h e o r g h e,  p a r t e a  a  II-a  

Moderator : Traian Belei
          Prezintă:
   Ø Pr. Flaviu Todea, Cluj-Napoca
   Ø Pr. Ionuţ Ilea
   Ø Mircea Constantin Hucan, Craiova