vineri, 4 iunie 2010

Ierom. Ghelasie Gheorghe: "Acatistul Sfântului Înger Păzitor"


Sfântul Arhanghel Mihail, icoană zugrăvită de Sfântul Andrei Rubliov.


(Se citeşte individual ca Pravilă, Zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână).

Obişnuitul început.

Condac 1

Chipului Îngeresc îi aducem Cinstirea cuvenită, prin Tine Îngerul Păzitor, care cobori din cele de SUS la noi cele de jos, ca Cerul şi Pământul să se Întâlnească şi aşa să Cântăm:
Sfinte Înger Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Icos 1

Cerul este Chipul Îngeresc şi Pământul este Chipul Omenesc, care în CHIPUL Lui HRISTOS se UNESC şi aşa toată Zidirea cu FĂCĂTORUL Însuşi Vorbeşte.

Sfinte Îngere, la Naşterea mea Tu m-ai Ales;
Sfinte Îngere, la Naşterea mea Tu m-ai Cerut DOMNULUI;
Sfinte Îngere, Tu m-ai câştigat să-ţi fiu Ascultător;
Sfinte Îngere, cu Tăria Ta Cerească m-ai împuternicit;
Sfinte Îngere, cu Iubirea Ta m-ai Îmbrăcat;
Sfinte Îngere, în Braţele Tale m-ai luat din MÂINILE Lui DUMNEZEU;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 2

Din Pântecele Mamei mi-ai Purtat de grijă şi mereu mi-ai vorbit în Taină de cele de SUS, şi de atunci eu ştiu de Cântarea cu Tine de: ALILUIA!

Icos 2

Atât de multe m-ai Învăţat şi venit în Viaţă Tu ca pe un Copil m-ai Crescut, să Cunosc şi eu pe ZIDITORUL a toate.

Sfinte Îngere, ştiai că în Viaţa mea voi păcătui;
Sfinte Îngere, Credeai însă şi în Întoarcerea mea;
Sfinte Îngere, Iubire ce nu se împuţinează de nimic;
Sfinte Îngere, Râvnitor să mă câştigi şi pe mine DOMNULUI;
Sfinte Îngere, neobosit de a mă scoate din cele rele;
Sfinte Îngere, Ocrotitor în orice clipă;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 3

Cum tu, cel mai Luminos ca Soarele, Vii la mine cel pământesc şi întunecat?... O, Iubire de Cer, se cuvine şi eu să Cânt cu Iubire: ALILUIA!

Icos 3
O, Prearăbdătorule Sfinte Îngere, care nu te scârbeşti de puţinătatea Minţii, de nesimţirea Inimii şi de toate patimile şi neputinţele mele.

Sfinte Îngere, Milă Cerească pe Pământ;
Sfinte Îngere, Răbdare de SUS fără margini;
Sfinte Îngere, Credinţă neclintită a MÂNTUIRII mele;
Sfinte Îngere, Nădejde în Îndreptarea Omului;
Sfinte Îngere, Rugător pentru Iertarea păcatelor;
Sfinte Îngere, Ajutătorul cel mai sigur;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 4

Mare DAR sunteţi Voi Îngerii pentru noi, Oamenii, că datorită păcatului cu grele înşelări suntem pândiţi la orice pas şi prin Voi acestea se risipesc, ca să putem Cânta: ALILUIA!

Icos 4

Ajută-mă şi pe mine, Sfinte Îngere Păzitor, să nu rămân în patimile mele şi Roagă-Te Preabunului DUMNEZEU să-mi fie Îndurător.

Sfinte Îngere, ce Zi şi noapte mă Păzeşti;
Sfinte Îngere, ce eşti Martor la toate ale mele;
Sfinte Îngere, ce adesea te întristezi de mine;
Sfinte Îngere, ce-ţi acoperi Ochii la stricăciunea mea;
Sfinte Îngere, ce-mi suporţi neruşinările;
Sfinte Îngere, ce nu mă lepezi de la Faţa Ta;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 5

Mereu mă îndemni să devin un adevărat Credincios, să-mi fac Ascultarea şi datoria cu toată sinceritatea, să-mi las toate vicleşugurile şi răutăţile, ca să Cânt: ALILUIA!

Icos 5

O, Sfântul meu Înger, cum ai vrea să mă vezi cu Chipul adevărat pe care mi l-a DAT DUMNEZEU şi cum Te-ai Bucura să fiu şi eu un următor ţie!

Sfinte Îngere, mulţumesc pentru Iubirea Ta Cerească;
Sfinte Îngere, Credinţa ta că şi eu mă voi Mântui mă arde;
Sfinte Îngere, Aşteptarea Ta că mă voi Îndrepta mă doare;
Sfinte Îngere, Iertarea Ta mă copleşeşte;
Sfinte Îngere, cu adevărat mă văd prin Tine;
Sfinte Înger, îmi dau seama cine sunt;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 6

Zilele trec şi mă apropii de mormânt, şi îmi văd „goliciunea“ Vieţii mele şi mă înspăimântez, Tu, Sfântul meu Înger, fiind încurajarea mea, prin Cântarea de: ALILUIA!

Icos 6

Lumea VEŞNICIEI este „foc şi ardere” şi ce voi rămâne eu cel stricăcios? Sfinte Îngere, fii cu mine mereu.

Sfinte Îngere, ce mă fac eu că nu am ÎMPLINIREA Vieţii;
Sfinte Îngere, cum să rămân fără Rod;
Sfinte Îngere, cum să trec în VEŞNICIE fără „HAINA Nemuririi“;
Sfinte Îngere, mă îngrozesc că nu voi fi primit;
Sfinte Îngere, mă cutremur de dreapta Judecată;
Sfinte Îngere, mă ruşinez amarnic;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 7

O, Sfântul meu Înger, din MÂINILE Lui DUMNEZEU m-ai luat, la DUMNEZEU să mă DUCI, ca unul ce ai îndrăzneală, prin Cântarea de: ALILUIA!

Icos 7

Dacă Tu, Sfântul meu Înger, mă „Îmbraci“ cu Chipul Tău, aşa voi putea şi eu să trec „hotarul mântuitor“.

Sfinte Îngere, să nu te întorci fără mine la Cer;
Sfinte Îngere, să nu mă laşi în locul celor pierduţi;
Sfinte Îngere, Roagă-te mai mult ca oricând pentru mine;
Sfinte Îngere, Cere Lui DUMNEZEU Iertarea mea;
Sfinte Îngere, prin Sfinţenia Ta să-mi împlinesc drumul Vieţii;
Sfinte Îngere, prin Iubirea Ta ajung la liman;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!

Condac 8

O Sfântul meu Înger Păzitor, Iubirea coborâtă din Cer, ridică-mă şi pe mine cel pământesc la ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU, aşa cum este ultima ÎMPLINIRE, ca şi eu să Cânt: ALILUIA!

(Se repetă de 3 ori).

Se citesc iarăşi Icosul 1, Condacul 1.


(text apărut în volumul Ierom. Ghelasie, "Isihasm", ed. Platytera, Bucureşti, 2007, pp. 119-123).

Versiunea în limba germană poate fi accesată aici.
Versiunea în limba engleză poate fi accesată aici.

Niciun comentariu: