joi, 12 octombrie 2017

Apariție Editorială: Chipul iconic. Crochiuri antropologice. Reflexii ale chipului mistico-teologic ghelasian, vol. VI, editura Platytera, 2017


Cuprins:

† ÎPS VARSANUFIE, Avva Ghelasie de la Frăsinei – o icoană contemporană a isihasmului românesc – ….. p. 5
Pr. Dan Popovici, Îngerul merge în urma preotului (I)…… p. 9
Florin Caragiu, Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei (II)….. p. 85
Arhimandrit Hristofor Bucur, Apariţia răului în lume… p. 167
Marius Dumitru Linte, Iconicitatea iconomică (M.-J. Mondzain) …. p. 189

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așază descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

Niciun comentariu: