joi, 18 aprilie 2013

Colocviul Național dedicat părintelui Ghelasie Gheorghe, ed. a V-a, Mânăstirea Tismana, 19-21 Aprilie 2013 
C o l o c v i u l   n a ţ i o n a l
- e d i ţ i a   a    V - a -
P e r s o n a l i t a t e a   I s i h a s t ă   a   P ă r i n t e l u i   G h e l a s i e   G h e o r g h e : Cultura şi spiritualitate în opera Părintelui Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei

este organizat sub patronajul
ÎPS dr. Irineu Popa,  Mitropolitul Olteniei,
membru de onoare al Academiei Române

Comitetul de organizare:
-         Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti
-         Arh. Hristofor Bucur, Schitul Poiana Braşov
-         Ierom. Neofit, Aşezământul Glimboca
-         Florin Caragiu, Editura Platytera
-         Florina Vizinteanu, BCR Asigurări
-         Cătălin Păunescu, Star Storage
-         Monah Valerian, Schitul Pătrunsa
 
Creştinismul, mai ales astăzi, este pus faţă în faţă cu Spiritualitatea generală. „Teologie şi Cultură”, se repetă adesea. În această atmosferă încercăm noi o Regăsire şi totodată o zugrăvire a unei ICOANE pur reprezentative. Secolul nostru este culmea iconoclasmului şi a destructurării... Re­descoperirea ICOANEI este salvarea şi Restructurarea.                                                                               A v v a   G h e l a s i e

 Vineri, 19 aprilie 2013   
*  S a l a   d e   C o n f e r i n ţ e

           1730 – 1800    D e s c h i d e r e a   o f i c i a l ă   a   c o n f e r i n ţ e i  
                             A l o c u ţ i u n i
   Ø  ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române
   Ø  Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Imne închinate sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana compuse de Cuviosul Ghelasie Gheorghe și monahul Valerian Dragoș Pâslaru, alcătuite în metrica bizantină de imnograf Silviu Marin.

1800 – 1830      C o n f e r i n ţ a   i n a u g u r a l ă
                  Cultura şi spiritualitate în opera Părintelui Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei
Prezintă ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române

1830 – 2030    C o n f e r i n ţ e   î n   p l e n,  p a r t e a  I                       

Moderatori – ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române şi Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti

            Prezintă:
Ø Prof. dr. Mihai Gheorghe
Ø Ierom. Dan Popovici
Ø Ieromonah Neofit

 2100 2130   Microrecital de poezie din creaţia lirică a Părintelui Ghelasie
            Moment susţinut de Gabriela şi Cristian Iacob

  Sâmbătă, 20 aprilie 2013                   
*  S a l a   d e   C o n f e r i n ţ e

930 – 1200    C o n f e r i n ţ e   î n   p l e n,  p a r t e a  a II-a
Moderatori – ÎPS dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al Academiei Române şi Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, Academia de Studii Economice din Bucureşti
            Prezintă:
Ø Monah Ionà
Ø Luigi Bambulea
Ø Florin Caragiu
Ø Alexandru Barna
 1230 1300   Microrecital de poezie din creaţia lirică a Părintelui Ghelasie
Moment  susţinut de Gabriela şi Cristian Iacob

1430 – 1630    M ă r t u r i i   d e s p r e   P ă r i n t e l e  G h e l a s i e   G h e o r g h e, partea I  Moderatori : Arh. Hristofor Bucur şi Pr. Costin Butnar
              Prezintă:
Ø Mircea Constantin Hucan
Ø Ştefan Popescu
Ø Pr. Ionuţ Ilea
Ø Nicolae Vizinteanu
Ø Natalia Diaconescu
   
 1700 – 1900    M ă r t u r i i   d e s p r e   P ă r i n t e l e  G h e l a s i e   G h e o r g h e, partea a II -a
              Prezintă:
Ø Maria Borloveanu
Ø Daniel Samoilă
Ø Marius Ciulică
Ø Lect. dr. Iulian Costache
Ø Pr. Costin Butnar

      Duminică , 21 aprilie 2013
Ø  P a r t i c i p a r e a   l a   S f â n t a   L i t u r g h i e
     Cuvântul de închidere al Colocviului naţional - ÎPS dr. Irineu Popa,  Mitropolitul OltenieiNiciun comentariu: