miercuri, 6 octombrie 2010

Al Doilea Colocviu Naţional dedicat părintelui Ghelasie - Comunicat de presă, Program


fotografie realizată de Ioan-Mircea Popovici, Sf. M-re Frăsinei, 1995


Academia de Studii Economice, sub auspiciile Centrului de Documentare Europeană din cadrul Bibliotecii Centrale organizează, în data de 7 octombrie 2010, orele 900-1800, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Colocviul naţional dedicat Părintelui Ghelasie Gheorghe.
Evenimentul se află la a doua ediţie şi se înscrie în seria conferinţelor Solidaritatea intelectuală şi culturală între generaţii, una din priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în anul 2010.
Sesiunea ştiinţifică din anul precedent s-a bucurat de un real succes în rândul participanţilor, fapt ce a reprezentat un impuls în continuarea organizării colocviului. Printre specialiştii invitaţi în cadrul conferinţei de anul acesta, se vor număra profesori şi cercetători din numeroase domenii de cunoaştere, dintre care amintim: filosofie, teologie, matematică, geografie, fizică, arte plastice.
În cadrul colocviului vor fi susţinute prelegeri, care vor sublinia importanţa personalităţii ştiinţifice a Părintelui Ghelasie Gheorghe. Cu această ocazie se va lansa cartea sa Mystagogia Icoanei, apărută recent la Editura Platytera. De asemenea vor avea loc microrecitaluri de poezie şi se va prezenta un fragment inedit din creaţia lirică a Părintelui Ghelasie.
Manifestarea va avea loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, joi, 7 octombrie 2010, orele 9.00-18.00 (Piaţa Romană, nr. 6, Clădirea Ion Angelescu). Înscrierea participanţilor se va face între orele 9.00-9.30 la intrarea în Aula Magna.

*

Ciclul de conferinţe
Solidaritatea culturală şi intelectuală între generaţii

Colocviu naţional

Personalitatea Părintelui Ghelasie Gheorghe

Ediţia a II-a

7 octombrie 2010, ora 9.30

Invitat special - Prof. dr. Ion Gh. Roşca,
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Organizator - Conf. dr. Liviu Bogdan Vlad
Cu colaborarea Editurii Platytera din Bucureşti.

Sala Aula Magna

9.30 – 9.45 Cuvânt de deschidere

- prof. dr. Ion Gh. Roşca, rector al Academiei de Studii Economice;
- conf. dr. Liviu Bogdan Vlad, coordonator naţional Centre de Documentare Europeană.
9.45 – 10.30 Conferinţa inaugurală
 Prolegomene la opera Părintelui Ghelasie, prezintă prof. dr. Virgil Ciomoş.

10.30 – 12.00 Conferinţe în plen, partea I
Moderatori – ierom. Neofit, conf. dr. Liviu Bogdan Vlad
 Chipul Maicii Domnului în scrierile Părintelui Ghelasie, prezintă arhim. Hristofor Bucur;
 Fenomenologia iconicităţii, prezintă dr. Carmen Caragiu-Laswell, estetician;
 Limbajul primordial în dialogul iconic. De la răspunsurile lui Socrate la răspunsurile Părintelui Ghelasie, prezintă Lector dr. Iulian Costache;
 Părintele Ghelasie, repere dincolo de contradicţii, prezintă dr. Ionel Popescu, matematician.

 Mărturii despre Părintele Ghelasie Gheorghe
Prezintă protos. Teofan Jurcă, prof. dr. Florin Zamfirescu,
Leonard Velcescu.

Microrecital de poezie din creaţia lirică a părintelui Ghelasie
Moment susţinut de Maria Ploae.

Holul de Onoare, etajul 2

12.00 – 12.15 Pauză de cafea
12.15 – 13.45 Conferinţe în plen, partea a II-a
Moderatori – arhim. Hristofor Bucur, dr. Alexandru Tulai
 Cu faţa spre Dumnezeu.Isihasmul în actualitate, prezintă Florin Caragiu, teolog;
 Apofatismul ultim, prezintă Luigi Bambulea, teolog;
 Proscomidia în viziunea Părintelui Ghelasie, prezintă Silviu Marin, teolog;
 Aspecte din trăirea mistică a Sfintei Liturghii în scrierile Părintelui Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei, prezintă pr. Costin Butnar.

 Mărturii despre Părintele Ghelasie Gheorghe
Prezintă pr. Cornel Ilie, Marius Ciulică.

Microrecital de poezie din creaţia lirică a părintelui Ghelasie
Moment susţinut de Manuela Hărăbor.

Holul de Onoare, etajul 2

13.45 – 14.30 Bufet

Sala Aula Magna

14.30 – 17.00 Conferinţe în plen, partea a III-a
Moderatori – pr. Costin Butnar, Florin Caragiu
 Identitate iconică, prezintă ierom. Neofit;
 Dimensiunea iconică a alimentaţiei la Părintele Ghelasie, prezintă conf. dr. Liviu Bogdan Vlad şi dr. Alexandru Tulai;
 Pe urme antropologice, prezintă prof. dr. Gheorghe Mustaţă;
 Câteva delimitări între creştinism şi mistica necreştină, prezintă prof. dr. Natalia Diaconescu;

 Opera Părintelui Ghelasie – limbaj şi receptare, prezintă Alexandru Valentin Crăciun, filosof;
 Despre problema limbajului, prezintă prof. dr. ing. Ştefan Trăuşanu-Matu.

 Mărturii despre Părintele Ghelasie Gheorghe
Prezintă Pr. Nicolae Popescu, Ioan Gheorghian,
Iulian Angel Popescu, Eugen Serea.

17.00 – 17.15 Lansare de carte, Ierom. Ghelasie Gheorghe, Mystagogia Icoanei. Prezintă Florin Caragiu.

17.15 – 17.45 Istoria descoperirii unui manuscris inedit - Mater Dolorosa
Prezintă Ştefan Popescu.

Fragment din piesa menţionată în interpretarea actorilor
Gabriela Iacob şi Cristi Iacob.
17.45 – 18.00 Cuvânt de încheiere - protos. Varsanufie Gherghel

Niciun comentariu: